K Hansen Transport - 15-37 - resize.jpg

Diesel- og miljøtillæg

Dieseltillægget fastsættes 1 gang om måneden på baggrund af middelværdien af den forgangne måneds markedspriser på dieselolie.
Omkostningen til adblue er pr 1/1-2022 indregnet i dieseltillægsmodellen.
Tallene er tilgængelige ved månedens udgang.

 

JUNI 2024

Miljøtillæg:     6,00 %
Dieseltillæg - Danmark:     27,90 % 
Dieseltillæg - Skandinavien: 47,55 %
Dieseltillæg - EU:  47,55 %
Poter

Når du bruger dette website, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere her https://minecookies.org/