Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* Skal udfyldes

Covid-19 i et logistikperspektiv

15-03-2020

Situationen vi står i, er yderst alvorlig på alle fronter.

Hos K. Hansen Transport A/S har vi løbende henover den forgangne uge taget yderligere forholdsregler for at begrænse udbredelsen af corona-virus, men

fortsætter som udgangspunkt vores normale drift, således at vi kan opretholde servicen for vore kunder, og bidrage til at bibeholde forsyningssikkerheden som nøgleerhverv i Danmark.

 

Reducere smitte-risiko

Vi har i forbindelse med udbredelsen af Corona-virus indført skærpede regler, der begrænser adgang og færden på vore områder samt rundt i landet.

Kantinen lukkes for ophold ab fredag 13/3-2020.

Toiletterne må kun bruges af KHT-ansatte samt fast tilknyttede eksterne chauffører samt vikarer.

Frugt og brød er sat på pause.

Undgå nærkontakt med dine kolleger samt kunder/leverandører/gæster.

Brug sprit til at desinficere dine hænder, din telefon, din stabler/truck – samt dørhåndtag.

Hver afdeling/bygning holder sig for sig selv, så vi ikke smitter unødigt mellem P.14-P.16-P.18-S.8 osv.

 

Arbejde/opgaver

Derudover er der taget hånd om de af vore medarbejdere, der af private årsager måtte have pasningsproblemer af børn, som ikke kan komme i institution/skole.

Enkelte medarbejdere, hvor muligt, arbejder hjemmefra.

 

Mødet med kunder/modtagere/samarbejdspartnere

Vores besøg hos kunder og leverandører vil den kommende tid blive begrænset i videst muligt omfang.

Vi opfordrer chauffører, kunder og leverandører til at holde en passende afstand på 2 meter til hinanden, særligt når vi er rundt i landet for at levere gods.

Ved eventuelle nødvendige besøg i virksomheden, må de besøgende ikke gå rundt alene. De skal føres direkte til/fra mødelokalet. Eventuelle besøgende må ikke komme i ’produktionen’.

Afgivelse af kvittering fra godsmodtagerne pga. smittefare

Holdningen er klar og enstemmig og følgende fremgangsmåde skal følges.:

1:   Som udgangspunkt fortsætter vi med at følge vores sædvanlige procedurer.

2:   Såfremt modtageren ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af godset på fragtbrev eller scanner, så tages der et billede af leverancen og navnet på modtagerpersonen skrives på scanneren i kvitterings-
      feltet af chaufføren  efterfulgt af et X.
      X-et skrives for vi efterfølgende (hvis nødvendigt) kan se det er chaufføren der har kvitteret.

 

Generelt
Vask hænder ofte og grundigt med sæbe og vand.
Sprit hænderne af så ofte som muligt.
Host eller nys i ærme eller albuebøjning.
Begræns fysisk kontakt ved at undgå håndtryk, kindkys og kram.

Det er MEGET VIGTIGT du efterlever vores regler. For dit eget bedste, for dine medmenneskers bedste, samt for KHT’s bedste. Situationen er alvorlig, og vi skal agere fornuftigt og klogt.

Vi skal ’sunde’ ud på den anden side. Både personligt, og firmamæssigt, så vi kan vende tilbage til den gode, trygge hverdag på en god arbejdsplads med masser af fremtid.

 

Godset

På trods af ovenstående vil vi sørge for at afhente/levere vore kunders GODS helt som normalt.
Dog med nødvendige forholdsregler i forhold til ovenstående.

Vi forventer ikke problemer med distributionen, men ser desværre store fald i godsmængderne.


Poter

Når du bruger dette website, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere her https://minecookies.org/