Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* Skal udfyldes

Prisregulering 2024

28-11-2023

Orientering omkring prisregulering pr. 01. januar 2024.

Vi nærmer os afslutningen på 2023, og dermed overgang til et frisk kalenderår, 2024. Det er derfor tid til at kigge fremad, særligt med det formål at fastlægge de bedste grundsten for det kommende år.

Transportbranchen befinder sig i en svær og udfordrende tid. Vi har været igennem en periode, hvor covid-pandemien har haft stor påvirkning på alle facetter af samfundet. Det seneste år har vi stået i ny hverdag, hvor andre faktorer påvirker transportvirksomhederne. Særligt uro i samfundet, stort fokus på den grønne omstilling, markante stigninger i lønoverenskomsterne og det høje renteniveau.

Samtlige af vores medarbejdere er omfattet af fælles-overenskomster (DI/ATL). Den seneste forhandling primo 2023 var den dyreste 2-årige-overenskomst-fornyelse set i rigtigt mange år. Konkret betyder det, at lønnen 1. marts 2023 blev hævet med 6,1%, og til næstkommende 1. marts 2024 skal den hæves med yderligere 5,8%.

Det påvirker økonomien voldsomt i vores virksomhed, og i hele branchen. I bund og grund er lønstigningerne fair, da vi har behov for et reallønsløft for både at kunne fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Men det stiller store krav til vores balance mellem indtægter og udgifter. Taget med i betragtningen, at vi ved seneste prisregulering havde kalkuleret på baggrund af en overenskomststigning på max 4%, så har vi i hele 2023 været ’bagud’ i vores match mellem indtægter og udgifter.

K. Hansen Transport A/S bliver, i lighed med alle andre virksomheder, mødt af en ny virkelighed indenfor bæredygtighedsområdet. Det medfører, på den korte og lange bane, væsentligt større ressource- og investeringsallokering for at kunne matche de krav, som kunder og samfund stiller.

Vi vil gerne gøre en forskel, og har altid prioriteret miljøforbedrende indsatser højt. Men de nye lovkrav, som vi har foran os, kan vi ikke tackle alene. De kræver store investeringer, rigtigt store endda, og det vil også blive afspejlet i den årlige prisregulering.

I K. Hansen Transport A/S er vi bevidste om, at vi ikke skal sende alle omkostningsstigninger direkte videre til vores kunder. Vi arbejder hårdt på at optimere og effektivisere vores drift hver eneste dag for at opnå besparelser. Men det er ikke tilstrækkeligt, og vi har derfor besluttet at regulere vores priser pr 01. januar 2024 med 5,9%.

I K. Hansen Transport A/S tilstræber vi at yde:

Høj kvalitet og leveringsperformance.

God og personlig service (menneske-til-menneske).

Lav skadesprocent.

Nye digital features, heraf senest visning af CO2-forbrug pr forsendelse.

 

Såfremt der er spørgsmål, så er jeres sædvanlige kontaktperson til rådighed.

Vi håber på en gensidig forståelse for branchens udfordringer.


Poter

Når du bruger dette website, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere her https://minecookies.org/